Školská reforma v sobě zahrnuje nejen změnu pravidel českého pravopisu

25.01.2011 10:27

 

Jak již dříve naznačil renomovaný server Necyklopedie (přímý odkaz na článek nabízíme zde), čeká naše mládežníky během školní reformy i řada novinek v pravidlech psaní češtiny. A kdyby jen to - na téma reformy by se dala napsat celá disertační práce. My vám aspoň trochu nastíníme nejzásadnější změny.
 
Takže: Co trápí nejvíce naše děti a mládež při pobytu ve škole? Jsou to tři věci: nekulturní prostředí, zcela oproštěné od moderních trendů, dále pak nezáživné učivo, plné nemyslných čísel a nic neříkajících jmen, no a v neposlední řadě jsou to pedantičtí pedagogové, trvající na dodržování školního řádu a používající archaický styl hodnocení vědomostí. Tak s tímhle vším by měl být konec.
 
Nekultura prostředí by měla být potlačena tím, že chodby budou vymalovány pestřejšími barvami, sochy a bysty významných osobností dějin budou doplněny o moderní prvky a zastaralé obrazy a fotky prezidentů nahradí plakáty hvězd šoubyznysu. Změny v učivu se odrazí mj. právě v tom, že vyjdou nová Pravidla českého pravopisu, do nich jsme již mohli nahlédnout. Tato pravidla obsahují jedinou větu: "Od školního roku 2011-12 je spisovné vše, co alespoň vzdáleně připomíná některé z českých slovíček." Další změnou v učivu bude mj. to, že známé školní poučky, jako je Pythagorova věta, Kozinova věta nebo Archimédův zákon ponesou nyní jména ne svých objevitelů či autorů, ale osobností, blízkých mladé generaci: sportovců, herců, zpěváků či pornohvězd. Takže třeba Pythagorova věta se bude odteď jmenovat Pattinsonova věta apod.
 
Co se školních řádů týče, ty budou značně změněny, mládež bude smět chodit do škol jakkoliv (ne)upravená, smí v hodinách hlasitě řešit své osobní problémy, vyžaduje-li to situace a dokonce se od podzimu 2011 smí učitelskému sboru tykat. Pedagogům se doporučuje přizpůsobit styl oblékání i líčení současným "trendy" stylům a v rámci sebevzdělávání budou navštěvovat kurzy pro integraci do mládežnického prostředí - např. emo kurzy, scene kurzy, facebook kurzy atd. Hodnotící stupnice dozná také změn, pět stupňů se sníží na pouhé tři, které se nebudou číslovat, jako dosud, ani hodnotit písmeny (jako je tomu v jiných zemích), ale pouze smajlíky, případně alternativními citoslovci.
VIZ ZDE:  :-D nebo wow = 1, :-) nebo tywoe = 2, :-( nebo kuwa = 3
 
Ministerstvo školství si slibuje od reformy zvýšení zájmu o školu mezi mládeží a také zlepšení základních vědomostí studujících, neboť podle posledních žebříčků již mají větší povědomí o české historii i zeměpise ČR dokonce i žáčci jednotřídek u některých masajských kmenů v Africe.
 
Vlevo aktualizovaná podobizna Komenského coby hiphopera, vpravo doporučený styl oděvu pedagožek na 2. stupni ZŠ

Diskusní téma: Školská reforma v sobě zahrnuje nejen změnu pravidel českého pravopisu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek