OSA opět zasahuje

07.02.2011 10:52

 

Ochranný svaz autorský, neboli OSA se znovu rozhodl zviditelnit a současně zněkolikanásobit své zisky. Zatímco návrh novely zákona o veřejné produkci (jenž v sobě mj. zahrnuje i paragraf, jenž označuje za veřejnou produkci i to, když si např. dítě v kočárku notuje blíže nespecifikovatelnou melodii) leží teprve na stole parlamentního výboru pro kulturu, jiný návrh se již povedlo přes sněmovnu protlačit. Zajímá vás jaký? Mělo by.
 
Tento nový zákon přikazuje platbu autorského poplatku každé žijící osobě, nacházející se na území České republiky, byť jen na jediný den. Poplatek se účtuje denně, a to ve výši 1 Kč za den, včetně DPH. Plátcem je každý stejně, bez výjimky, mladí, staří, velcí, malí, Češi i cizinci. Jedinou výjimku tvoří osoby sluchově postižené, ovšem musí svou vadu prokázat potvrzením nejméně od 3 různých lékařů a nechat si ho ještě úředně potvrdit kanceláří prezidenta republiky.
 
Ptáte se, za co tento poplatek je účtován? Za vzduch. Je to prosté - všechny zvukové vlny se šíří od svého zdroje k cíli (tedy lidskému uchu) právě vzduchem. Jelikož je dnes prakticky nemožné prožít den, aniž by člověk nezaslechl byť jen jediný krátký úryvek autorsky chráněné produkce, OSA se rozhodla vybírat poplatky paušálně a plošně. V případě, že se ocitnete mimo naše území, musíte toto prokázat vyplněným formulářem, jenž vám potvrdí české velvyslanectví v zemi, do níž jste vycestovali, poté jste platby za dané období zprostěni.
 
Zákon obsahuje i paragraf, že v případě, kdy se účastníte nějaké veřejné produkce coby divák (tedy jdete na koncert, do divadla, do kina, nebo na diskotéku), poplatek se vám na tento konkrétní den zdvojnásobuje. Při prodeji lístků na tyto akce bude probíhat jmenný soupis, tak se připravte na delší fronty. Petr Janda, coby bývalý předseda výboru OSA ve spolupráci s ministrem financí Miroslavem Kalouskem již připravuje složenky, které bude OSA následně rozesílat na jednotlivé adresy. Platit lze i převodem z účtu na účet, případně hotově v sídle OSA. Platba se bude realizovat měsíčně, vždy za přesný počet dnů, strávených na českém území (u většiny oslovených to bude korespondovat s počtem dnů daného měsíce).
OSA při této příležitosti představil i nové logo: přidal malý reproduktorek coby hlavní zdroj příjmů a dále přibyl majoritní zájem OSA - roh hojnosti a to, co jej bude zejména plnit, česká koruna
 

Diskusní téma: OSA opět zasahuje

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek