I vláda si pro nás připravila vánoční dáreček

27.12.2010 00:09

 

Sotva naše vláda přestála sněmovní krizi a už si naplánovala sváteční výjezdní zasedání. To se uskutečnilo ve dnech 25. až 26.12. v Betlémě. Mluvčí vlády Jan Osúch k tomu řekl: "Vzhledem k tomu, že šetříme, kde se dá, volili jsme pro toto výjezdní zasedání nějakou nepříliš vzdálenou destinaci. Blízký Východ nám přišel ideální, jednak není daleko, jak napovídá i jeho název, druhak jde o lokalitu, neodmyslitelně spjatou s vánočními svátky."
 
A o čem že vláda během svátků jednala? Zvolila si téma, jež se přímo nabízelo, a to "svátky v kalendáři a jejich počet". Naši vrcholní zástupci se jednotně usnesli na tom, že svátků je zbytečně hodně a že v době úspor by se tudíž škrty neměly vyhnout ani kalendářům. Jelikož již dříve členové vlády (dále jen 'vládcové') odsouhlasili, že všechny ke konci roku 2010 projednávané návrhy zákonů spadají do tzv. stavu velmi, ale opravdu velmi velké legislativní nouze, kdy je možno zákony odhlasovat, aniž by je sněmovna, senát, natožpak prezident vůbec viděli, přineslo betlémské zasedání zásadní kalendářní změny.
 
Vláda se jednoznačně usnesla, že v roce 2011 budou Velikonoce seškrtány do jednoho dne, a tím bude 24. duben, tedy neděle. Stejné úsporné opatření se dotkne i dalšího křesťanského svátku, právě skončených Vánoc. Na dosavadní podobu zapomeňte, vládcové rozhodli, že celé Vánoce se "smrsknou" taktéž do jediného dne, a tím bude sobota 24. prosince. A škrtáme dále! Pamatujete si na tři podzimní svátky? 28. září, 28. října a 17. listopadu - to vše již oslavíme v jediný den, jímž bude 17. říjen. Proč zrovna tento den? "Byl vylosován", zní odpověď Jana Osúcha. A změn má být ještě více...
 
Hlavním důvodem pro akci, již vláda nazvala pracovně "Kumulace svátků" je fakt, že ve svátky se nechodí do práce, tudíž hrubý domácí produkt stojí a ekonomika stagnuje, což si náš stát nemůže dovolit. Další příčinou je ale i fakt, že když lidé pracují, tak mají méně času na věčnou a ojediněle i (považte!) neopodstatněnou kritiků politiků. Ti potřebují ke své práci klid a tento krok jim jej může pomoci zajistit ve větší míře, než tomu bylo doposud. Tak věřme, že se omezení svátků osvědčí. A pokud jste dostali pod stromeček nový kalendář, klidně jej zase vyhoďte - vydavatelství a tiskárny narychlo plánují obrovský dotisk kalendářů 2011 s nově seškrtanými svátky. A ano, znovu tisknout bude muset i Pirelli.
 
 
Tady je poslední kvartál roku 2011 v nové podobě. Řadou červeně vyznačených nedělí se nenechte zmást, na rok 2012 se údajně připravuje i jejich značná redukce.