Budou obnoveny Lidové milice

09.03.2011 10:11

 

Díky obrovským černým dírám v rozpočtu kvůli neprůhlednému financování veřejných zakázek chybí ve státní kase stále více peněz, navíc si nyní vyvzdorovali další peníze pro sebe i (všeho) schopní lékaři, takže na ostatní složky státní správy (s výjimkou úřadů a ministerstev) již nezbývají skoro žádné prostředky. To vede k odchodům řady učitelů, hasičů, ale zejména také policistů, kteří již nejsou schopni uživit sebe a své rodiny ani vybíráním úplatků namísto pokut. Situace si žádá řešení - a to nyní přichází.
 
Ministr vnitra Radek John v těchto dnech po odsouhlašení ostatními členy vlády rozhodl o znovuobnovení bezpečnostní organizace zvané Lidové milice (zkráceně LM). Učinil tak zejména v zájmu udržení bezpečí a pořádku v naší zemi alespoň na nejnižších úrovních, neboť "nahoře" je tak obrovský bordel, že se s tím nedá už prakticky nic dělat a nebylo by dobré, aby se běžní občané shlédli v praktikách a pocitu beztrestnosti politiků a státních úředníků.
 
Jak si jistě mnozí dobře pamatujete, Lidové milice mají v naší zemi dlouhou a výbornou tradici a i po jejich zrušení před cca 21 lety se mnozí jejich bývalí členové (a nejen oni) snažili dodržovat "kodex milicionáře" a na vlastní pěst hlásili sebedrobnější prohřešky proti občanskému soužití. Nyní se jim tedy v případě jejich zájmu působit zpět v oboru vrátí jejich bývalé pravomoce, jakož i zbraně a budou zdárně suplovat funkci policie na místech, kam policejní ruka často nedosáhne.
 
Ohlas mezi veřejností je zatím spíše negativní, po zprávách o snížení stavu policistů se již mnozí spoluobčané těšili, jak budou moci dělat neplechu a toto jim vzalo vítr z plachet. Na otázku, z čeho bude ministerstvo Lidové milice financovat odpověděl ministr John: "Již v minulosti tito lidé dělali službu vlasti jen z vnitřního přesvědčení a smyslu pro pořádek, jinak zcela bezplatně. Počítáme tedy, že se stejnými ideály do boje proti nepravostem půjdou milicionáři i nyní. Jelikož se ale doba trochu změnila, počítáme s tím, že nějaké finanční ohodnocení by mít měli, proto jsme se prozatím na vládě dohodli, že budou členové LM osvobozeni ode všech daní, včetně DPH." Jak vidíte, stát se milicionářem se vyplatí...
 

 
Vlevo lehce inovované logo Lidových milicí, vpravo pak první (často staronoví) členové této ozbrojené složky. Všimněte si jejich odhodlání, hluboce vrytého do tváří.

Diskusní téma: Budou obnoveny Lidové milice

???

https://www.milice.cz/ | 16.01.2013

Víte houby a plácáte nesmysly.

nebudou obnoveny Lidové milice

Jan Herna,Th.Dipl. | 14.07.2012

Lidové milice byly od samého začátku nelegální armádou ÚV KSČ. Jejich provoz hradily jednotlivé závody povině ze svých peněz. Vyzbrojovány byly armádou na základě rozkazu generálního tajemníka ÚV KSČ komunistovi ministru národní obrany.
Nikdy nesloužily k řešení hospodářských záležitostí. Ochranu před rozkrádáním měla na starost Kriminální služba - oddělení hospodářské kriminality VB.
Úkolem Lidových milicí bylo prosazovat politiku KSČ, později ve spolupráci s StB potlačovat demonstrace odpůrců komunistických pořádků. Velietelé Lidových milicí byly z titulu své funkce spolupracovníky Státní bezpečnosti. Při potlačování demonstrací na Václavském náměstí nebyly největší surovosti od příslušníků VB, nýbrž od příslušníků Lidových milicí.

nebyl jsem komunista ani v LM

adam | 14.04.2012

Pokud se mluvi že komunisti a jejich armada LM bylo zlo ,tak ja zase řikam ,že každe zlo je k něčemu dobre, aby se lidi poučili .

Přidat nový příspěvek